Socionomus

Föreningen syftar till för att driva frågor som berör oss socionomstudenter och studenter i socialt arbete vid Uppsala universitet.

Socionomprogrammet i Uppsala startade 2007, året efter startade socionomstudenternas programförening. Då under namnet Socionomstudenter vid Uppsala universitet, SVUU.


Sedan våren 2017 heter programföreningen Socionomus. Föreningen finns till för att driva frågor som berör oss socionomstudenter och studenter i socialt arbete vid Uppsala universitet. Dels genom att driva oppinion för våra frågor, och för att stödja studenters intressen gentemot universitetet. Men Socionomus anordnar även en hel del sociala aktiviteter. Upptäck oss på våran hemsida eller på våra sociala medier!