Uppsala Systemvetare

Uppsala Systemvetare är en ideell studentförening för alla studenter som läser kandidatprogrammet, masterprogram eller kurser i systemvetenskap vid Uppsala universitet.

Uppsala Systemvetare är en ideell studentförening för alla studenter som läser kandidatprogrammet, masterprogram eller kurser i systemvetenskap vid Uppsala universitet. Vi har i dagsläget cirka 300 st aktiva medlemmar. Föreningen drivs av studenter som arbetar med att öka medlemmarnas välbefinnande såväl socialt som utbildningsmässigt. Vi arbetar även med att underhålla, utveckla och stödja studenterna och vill erbjuda något för alla. Inom föreningen kan man engagera sig aktivt i styrelsen eller våra utskott eller bara ta del av de aktiviteter som föreningen anordnar.