Uppsalas Muslimska Studenter

För er som vill vara en del av gemenskapen, ta till sig kunskap och finna nya möjligheter att bilda fina minnen.

Uppsala muslimska studenter även kallat UMS är en studentförening med muslimsk profil, grundades 2004. Målet med föreningen är att dela kunskap och ge en säker och välkomnande miljö för alla studenter på Uppsala universitet. Föreningen skapar även forum att diskutera sin tro, dela sina erfarenheter och bygga relationer med andra studenter. UMS tillhandahåller sociala aktiviteter som Kickoff, bowling, spelkvällar, filmkvällar, Ramadanmiddagar och Eidträffar.

Föreningen anordnar även pedagogisk verksamhet som innehåller en viss form av bildning, såsom föreläsningar i studieteknik, workshops, studiecirklar och samhällsserviceprojekt. Dessutom kan UMS tillhandahålla resurser för att hjälpa studenter att navigera i högskoleupplevelsen, såsom information om stipendier, praktikplatser och jobbmöjligheter. Tillslut syftar UMS likaså till att stimulera studenter till aktivt deltagande i student- och samhällsfrågor av allmänintresse.