Uppsalastudenter för Psykedelisk Vetenskap - UPV

Föreningens syfte är att på ett neutralt sätt förmedla forskningsresultat och sprida kunskap om framtida forskning inom det växande psykedeliska fältet.

Föreningens syfte är att på ett neutralt sätt förmedla forskningsresultat och sprida kunskap om framtida forskning inom det växande psykedeliska fältet. Detta görs via medlemsmöten, journal clubs, föreläsningar och utskick. Genom att förmedla vetenskapen hoppas vi att skapa en medvetenhet kring möjligheter, risker och tillämpningar inom området. Stora frågor inom fältet idag handlar om psykedelika-assisterad psykoterapi vid behandling av PTSD, depression, beroendeproblem och ångest vid palliativ vård samt neurologi, medvetandeforskning och microdosering av psykedelika.

UPV är inte en mötesplats att dela eventuella egna erfarenheter utan föreningen är strikt fokuserad på den publicerade vetenskapen. Föreningen är öppen för studenter från alla fakulteter och institutioner, det enda som behövs är nyfikenhet eller intresse för ämnet.