Kontaktansvarig för Samhällsvetenskapliga sektionens arbetsmarknadsmässa

Till våren 2025 planerar Samhällsvetenskapliga sektionen att för första gången anordna en arbetsmarknadsmässa. Vi söker engagerade och sociala studenter som vill vara med och påbörja arbetet inför denna mässa.

För att en arbetsmarknadsmässa över huvud taget ska äga rum krävs det utställare som närvarar vid mässan. Som kontaktansvarig jobbar man därför inom en grupp tillsammans med 1-4 andra kontaktansvariga för att nå ut till potentiella utställare. Kontaktgruppen kommer att vara med och bygga upp mässan och dess innehåll från grunden. Rollen innebär stor frihet och möjlighet till eget initiativ. Tillsammans kommer kontaktgruppen att ansvara för att kontakta och boka potentiella utställare till mässan samt vara bryggan mellan sektionens arbetsmarknadsmässa och utställare. Utöver detta innebär rollen ett ansvar att aktivt vara en del av mässans projektgrupp och tillsammans fatta mer generella beslut om arbetsmarknadsmässan. Genom allt detta kommer rollen att innefatta stor lärdom om arbetsmarknaden och utökande av sitt kontaktnät inför framtiden. I uppdraget ingår att:

  • Aktivt kontakta en varierad grupp potentiella utställare som riktar sig till studenter inom samhällsvetenskapliga ämnen genom bland annat e-post och telefon och boka dessa till mässan.
  • Ha kontinuerlig kontakt med kårföreningar om potentiella utställare.
  • Vara en viktig del av mässans centrala projektgrupp och närvara på dess träffar.  
  • Ta initiativ till eget arbete och utformning av rollens arbetsuppgifter.

Det är önskvärt om du:

  • Varit engagerad inom en kårförenings näringslivsarbete
  • Har erfarenhet av företagskontakt
  • Har erfarenhet av studiesociala evenemang
  • Gillar att ta initiativ till nya idéer
  • Vill lära dig mer om arbetsmarknaden för samhällsvetarstudenter

Ideellt
31/5/24
-
30/5/25
Öppen för ansökan
Ja
Sista ansökningsdag
26/5/24
Tack för din ansökan!
Något gick fel. Försök igen.
Kontaktperson
Lies Youcefi
ordf.sam@uskar.se