Studerandeskyddsombud

Vad innebär det att vara studerandeskyddsombud (SSO)?

Som studerandeskyddsombud för Uppsala studentkår, kommer du att vara kårens och fakultetssamordnarnas ögon och öron i arbetsmiljörelaterade frågor. Det gäller både psykosocial arbetsmiljö exempelvis mobbning eller dåligt bemötande av institutionen och fysisk arbetsmiljö exempelvis belysning och ventilation i salar. I uppdraget kan bland annat följande ingå:

  • Rapportera fortlöpande om fysiska och psykosociala arbetsmiljöproblem till fakultetssamordnaren.
  • Deltagande vid den årliga skyddsronden. En vandring runt tillsammans med studerandehuvudskyddsombud, andra SSO, intendenten m.fl. -
  • Vara en referens vid tillfällen då studenters önskemål, t.ex. vid ombyggnationer eller andra arbetsmiljösatsningar, skall framföras.

I utbyte får du möjlighet att delta i utbildningar i arbetsmiljö, värdefull erfarenhet av att representera studenter samt erfarenhet av arbete med universitetspersonal. Det är en bra merit och du får ett intyg på att du varit skyddsombud.

Vilka är dina kontakter på universitetet?

Intentendenturstyrelsen är den grupp inom universitetet som arbetar för den fysiska arbetsmiljön. Styrelsen består av alla prefekter vid ett campus samt viss administrativ personal, intendenten och studentrepresentanter. Det är här eller i direkt kontakt med intendenten som huvudskyddsombudet ofta kommer att ta upp problem som rör arbetsmiljön som du påtalat. Vid varje institution finns det skyddsombud för de anställda som kan vara bra att ha kontakt med, och ibland finns det även en arbetsmiljögrupp som arbetar med sådana frågor för institutionen. Det är prefekten som har yttersta arbetsmiljöansvar vid institutionen men kan delegera uppgifter till andra.

Ideellt
-
Öppen för ansökan
Ja
Sista ansökningsdag
Tack för din ansökan!
Något gick fel. Försök igen.
Kontaktperson
Fakultetssamordnare
fakultetssamordnare@uskar.se