Bostadsrapporten 2023

Texten SFS Bostadsrapport 2023 bredvid ett gäng tecknade byggnader

  Foto:

   Under slutet av augusti varje år publicerar Sveriges förenade studentkårer (SFS) en rapport om bostadssituationen för Sveriges studenter. Det här blogginlägget kommer sammanfatta årets rapport med fokus på övergripande slutsatser och avsnittet om Uppsala.

   I SFS bostadsrapport rankas 34 studieorter beroende på hur snabbt en ny student kan förvänta sig hitta en trygg bostad under höstterminen. Uppsala studentkår medverkar varje år i arbetet med att ta fram underlag och perspektiv till bostadsrapportens avsnitt om Uppsala.

   SFS:s kriterier för en trygg bostad är att studenten ska hyra i första hand, inom 30 minuters avstånd från campus och ha en månadshyra som inte överstiger 30 procent av studiemedlet (ca. 3600 kronor per månad). Utöver det ska tillträde till bostaden ske inom 30 dagar från anmälan – alternativt i samband med terminsstart. Sådana bostäder ska vara tillgängliga för alla som studerar åtminstone 15 högskolepoäng under en termin.

   Studieorter där alla nya studenter kan räkna med att hitta ett tryggt boende inom en månad från terminsstart rankas som gröna. Orter där studenter kan räkna med ett tryggt boende någon gång under hösten rankas som gula. Röd ranking tillfaller de orter där nya studenter inte kan räkna med att hitta ett tryggt boende under höstterminen. Sedan bostadsrapporten började publiceras 2009 har Uppsala rankats som röd – med undantag för pandeminåret 2021 – och så även i år.

   Motiveringen från Uppsalas samlade studentkårer som ingår i bostadsrapporten beskriver en svår situation på Uppsalas bostadsmarknad. Tillgången till hyresrätter är låg oavsett om man är student eller inte, vilket gör att nyexaminerade studenter väljer att stanna kvar i sina studentlägenheter längre än lovligt. Att icke-studenter bor kvar i sina studentlägenheter minskar i sin tur den redan dåliga tillgången på trygga studentbostäder för nya studenter. För att komma till rätta med problemet med att icke-studenter bor i studentbostäder har flera studentbostadsföretag i Uppsala infört nya hårda kontrollsystem.

   Precis som tidigare år oroar sig både studentkårerna och aktörer på studentbostadsmarknaden för att studenter avstår från att plugga i Uppsala på grund av bostadsbristen. För även om nya studentbostäder har färdigställts under de senaste åren har tillströmningen av studenter ökat i samma takt, vilket gör att bristen består. 

   Ännu fler studentbostäder går att vänta i framtiden men dessa riskerar att bli alltför dyra – med hyror långt över 30% av studenters disponibla inkomst. Det är inte rimligt att studenter ska lägga nära hälften av sin inkomst på boende – speciellt inte när vår ekonomi redan är hårt ansatt av det gångna årets stigande levnadskostnader.

   När SFS sammanfattar bostadssituationen för Sveriges studenter är det just denna kostnadskris som står i centrum. Både hyror och priser höjs för studenter, medan ökningen av studiemedlet sackar efter. Som vi diskuterat i tidigare blogginlägg kompenserar inte justeringen av studiemedlet för den faktiska inflationen – i vilken hyreshöjningar inte ens är inräknade.

   I bostadsrapporten presenterar SFS därför tre åtgärder för att vända trenden och börja bygga fler studentbostäder igen. Det första förslaget är att införa ett investeringsstöd för studentbostäder. Ett sådant stöd skulle både stimulera byggande och möjliggöra lägre hyror. Det andra förslaget är att ta fram ett studentanpassat bostadsbidrag. Dagens bostadsbidrag är både för lågt och otillgängligt för studenter – med en tillhörande risk att bli återbetalningsskyldig om man gör fel. 

   Det tredje förslaget är att införa hårdare kontrollsystem så att studentbostäder ska tillfalla de som faktiskt studerar. Som nämnt har sådana system redan börjat införas i Uppsala. SFS noterar dock att sådana system endast är en tillfällig lösning och inte tillför fler studentbostäder på lång sikt.

   Bostadsrapporten uppmärksammades kort efter publikation i ett inslag i SVT Uppsala. I inslaget medverkade Uppsala studentkårs ordförande Anton Sánchez Sulejmani för att understryka behovet att bygga fler billiga studentbostäder i Uppsala. Kårens vice ordförande Linnea Rydén deltog även nyligen i ett dialogmöte med Boverket för att lyfta studenternas röst i frågan om tillgänglighet, anpassning och kvalitet på studentbostäder.

   Uppsala studentkår kommer att fortsätta sitt arbete med studentbostäder så länge Uppsala förblir en rödlistad stad. Studenter som kommer till Uppsala ska kunna räkna med en trygg bostad i samband med att de börjar plugga. Man ska inte heller behöva gå runt med oro över att inte veta hur länge man kan bo kvar i sin andrahandslägenhet. Studenter måste kunna fokusera på sina studier och ska inte behöva ta extrajobb för att täcka sin hyra.

   Fler uppdateringar kommer om vårt arbete med att driva på för en bättre bostadsmarknad för Uppsalas studenter. Följ våra sociala medier för att hålla dig uppdaterat om det arbetet. Är du inte medlem och vill stötta vårt arbete? Då ska du såklart bli medlem! 

   Facebook
   Instagram
   Twitter / X

   Fler inlägg

   En kvinna som står med armarna i kors framför en trappa.
   Nyhet

   3 sommarkrav

   Tre krav på åtgärder för att förbättra situationen för oss studenter.

   Learn more
   Nyhet

   Våra krav – Uppsala som cykelstad

   Våra krav för att Uppsala ska bli landets bästa cykelstad för oss studenter.

   Learn more