Lärarledd tid ur ett studentperspektiv - rapportsläpp

Placeholder graphic

Rapportsläpp

Uppsala studentkår presenterar stolt rapporten Lärarledd tid ur ett studentperspektiv - En uppföljning och undersökning av andelen lärarledd undervisning i utbildningen vid sex av fakulteterna vid Uppsala universitet.

Hur vi gått tillväga

Genom att analysera scheman på ett nittiotal kurser har vi undersökt den lärarledda tiden på de fakulteter som Uppsala studentkår arbetar med. Undersökningens resultat visar på att en majoritet av fakulteterna (4 av 6) har mindre än fem timmars lärarledd tid per vecka. Samhällsvetenskapliga-, Utbildningsvetenskapliga-, Teologiska-, Språkvetenskapliga- och Historisk-filosofiska fakulteten har i genomsnitt 4,75 timmar lärarledd tid per vecka. Programmen vid Medicinska fakulteten tenderar att ha mer lärarledd tid än resterande fakulteter.

Slutsats

Uppsala studentkår anser att en adekvat mängd lärarledd tid måste ges för studenter ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det bör finnas en konsensus inom lärosätet att all utbildning ska erbjuda grundläggande interaktion med en lärare för att främja lärandet och ge en god introduktion till studier på universitetsnivå. Därför vill Uppsala studentkår att alla studenter ska erbjudas minst tio timmars lärarledd undervisning per vecka.

Den 31 mars, klockan 12:15-12:45 anordnar Uppsala studentkår ett panelsamtal i frågan samtidigt som vi presenterar rapporten.

Fler inlägg