Mental Health Week 2023

Alla sektionsordförande plus vice ordförande Linnea Rydén mot vit bakgrund med texten 'Mental Health Week' ovanför.

  Foto:

   Under förra veckan uppmärksammade Uppsala studentkår Mental Health Week. Vår fokus under veckan låg på studenters behov av återhämtning. Vi ville belysa att studenter har ett behov av vila och ledighet även om förutsättningarna skiljer sig mellan de olika utbildningar vi representerar. Varje dag under veckan publicerade vi därför ett uttalande från en av våra fyra sektioner för att visa på de utmaningar som deras studenter möter.

   Veckan inleddes även med en debattartikel i Ergo där vi la fram vårt övergripande ställningstagande i frågan om återhämtning. Vårt budskap där var att studenters behov av återhämtning inte tas på tillräckligt stort allvar. Tvärtom uppfattas studentlivet ofta som fyllt av lättja och studenterna som lata. I vår debattartikel gjorde vi tydligt att vi inte köper den här bilden. Problemet ligger inte i studenternas arbetsmoral utan de förutsättningarna vi får att genomföra våra studier.

   Parallellt med att debattartikeln kom ut på måndagen under Mental Health Week började vi även publicera uttalandena från sektionernas ordförande och kårens vice ordförande. Du kan läsa dessa uttalande nedan:

   Alla som läser ett humanistiskt ämne häpnas lite över hur tomt schemat ser ut. Den känslan försvinner snabbt när man ser hur lång litteraturlistan är. Många humanister är mer eller mindre självlärda i sina universitetsstudier. Det är få timmar under veckan som är lärarledda och om det finns sådana inlagda är majoriteten examinerande i form av seminarier. Resultatet av detta är en konstant känsla av att behöva komma ikapp med läsningen. Bristen på interaktiva moment med lärare gör att man tvingas ta ett alltför stort ansvar för det egna lärandet.

   Elsa Ewert
   Ordförande, Humanistiska sektionen
   I lärarutbildningen verkar praktiken (VFU) som ett välkommet avbrott från teoretiskt ämnesstoff på campus och en möjlighet att pröva på vårt pedagogiska hantverk. Men väl ute på VFU möts vi av en arbetsbörda som överskrider något man möter varken i sina studier eller i arbetslivet.

   En dag på VFU:n innebär en resväg som kan uppgå till 90 min enkel väg, samt en 8 timmars arbetsdag fylld med auskultationer, lektionshållande och möten. När man kommit hem och det egentligen är dags för vila så finns det skrivuppgifter och PM som väntar på att skrivas. Det är mycket en lärarstudent hinner med på sin praktik men det vi sällan hittar tiden för är återhämtning.

   Evina Zebili
   Ordförande, Sektion Lära
   För många studenter inom medicin är målet att komma ut i sjukvården och få träffa patienter. Flera av oss offrar kvällar, helger och stora delar av vårt sociala liv under praktiken för att realisera detta mål. Väl ute på den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) möts man inte sällan av en tegelvägg av förväntningar. Vi ska kunna mycket, lära oss mer och ha perfekt närvaro. Rimliga raster är det bara att glömma. Studenter får ta rast på volley och lunchen tvingas ofta samsas med de förberedelser man behöver göra inför nästa runda av patienter.

   Motargumenten vi får höra när vi tar upp den press vi upplever på VFU är att det är stressigt att arbeta i vården. Det är helt enkelt bäst att vi vänjer oss. Det här är inte en rimlig attityd till vår utbildning. Vi borde inte behöva vänja oss vid att bli utbrända innan yrkeslivet ens börjat.

   Ernst Bergman
   Ordförande, Medicinska sektionen
   Det är inte alltid lätt att studera samhällsvetenskapliga ämnen. Många veckor domineras av intensiva läsperioder och en stor mängd självstudier. Det känns ofta omöjligt att vecka efter vecka ta sig igenom tjocka textböcker för att förbereda sig inför seminarier med bristfällig information från seminarieledaren om hur man bör avgränsa sitt fokus.

   Som student inom samhällsvetenskap behöver man inte bara genomföra veckans läsning, utan också skapa ramar själv för hur man tar sig igenom läsningen. Att studera på heltid utan ordentligt med stöd, samtidigt som man måste kämpa för att skapa tid för återhämtning, gör att många studenter riskerar att gå in i väggen och tvingas pausa eller välja bort sin utbildning.

   Lies Youcefi
   Ordförande, Samhällsvetenskapliga sektionen
   Uppsala studentkår representerar studenter från vitt skilda vetenskapsområden och än mer skilda institutioner. Trots detta finns det en sak de alla har gemensamt – det finns ingen tid för vila och återhämtning. 

   Ingen annan samhällsgrupp hade förväntats finna sig i att gränserna mellan arbete och ledighet suddas ut så som studenter tvingas göra. Att läsa 30 högskolepoäng per termin innebär att man ägnar sig åt en heltidssysselsättning. En heltidssysselsättning ska utformas på ett sådant sätt att det finns utrymme för vila och återhämtning. Så förhåller det sig däremot inte för landets studenter. Uppsala studentkår kräver därför att alla studenter ska ges goda förutsättningar för vila och återhämtning.

   Linnea Rydén
   Vice ordförande, Uppsala studentkår

   För studenters psykiska välmående behövs det friskfaktorer. Ledig dag efter examen, betald semestermånad, fler lärarledda timmar och bättre förutsättningar under VFU är några exempel på sådana friskfaktorer. Uppsala studentkår har kämpat för dessa frågor under lång tid och kommer inte att ge upp förrän de blir verklighet. Vi förtjänar bättre återhämtning.

   Vill du arbeta för bättre återhämtning och en sundare arbetsmiljö för studenter?

   I så fall borde du engagera dig i din sektion och bli studentrepresentant. Kontaktuppgifter till sektionerna hittar du här och mer information om att vara studentrepresentanter och våra lediga uppdrag hittar du här.

   Fler inlägg

   En kvinna som står med armarna i kors framför en trappa.
   Nyhet

   3 sommarkrav

   Tre krav på åtgärder för att förbättra situationen för oss studenter.

   Learn more
   Nyhet

   Våra krav – Uppsala som cykelstad

   Våra krav för att Uppsala ska bli landets bästa cykelstad för oss studenter.

   Learn more