Pedagogiska priset!

Information om det pedagogiska priset

Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Fem pris, på vardera 20 000 kronor, utdelas årligen i november.

Fyra av priserna är riktade mot lärare inom områdena:

  • Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap,
  • Juridik och samhällsvetenskap,
  • Medicin och farmaci,
  • Matematik, naturvetenskap och teknik

Det femte priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område och kallas för det fria priset. År 2023 är det prioriterade området ”Kreativ pedagogik”.

Se länken för mer information bland annat om kriterier för 2023 års fria pris.

Hur nominerar du?
Sista dagen att nominera till 2023 års pris är den 10 mars 2023. I slutet av maj 2023 utses 2023 års pristagare. Pristagarna tar emot priset under hösten 2023.

För att utse pristagare behöver vi veta hur din kandidat arbetar inom de olika nomineringskategorierna nedan. Det är inte obligatoriskt att fylla i alla delar, men ju fylligare nominering du gör desto bättre underlag får beredningsgruppen för sitt arbete.

Nominera till pedagogiska priset

Nominera till fria priset

Fler inlägg

Vänster bildfält, ett paket tamponger. Höger bildfält, Universitetshuset.
Nyhet

Sammanfattning: Mensskydd på campus

Den 8:e mars 2023 lämnade Uppsala studentkår in en skrivelse till Uppsala universitet för att rekommendera ett pilotprojekt med gratis mensskydd. Det här blogginlägget sammanfattar skrivelsen, den korta debatten som följde i Upsala Nya Tidning och våra planer framåt i tiden.

Learn more
Orden "Studenter mot Putin" skrivna på en ukrainsk flagga.
Nyhet

Uttalande med anledning av årsdagen av invasion av Ukraina

Ett år har gått sen Rysslands senaste invasion av Ukraina. Uppsala studentkår skriver därför ett uttalande till stöd för det ukrainska folket, ett totalt tillbakadragande av ryska trupper och mer solidariska insatser för att förverkliga båda. Vi uppmanar även alla Uppsalas studenter att närvara vid demonstrationen på årsdagen, vilken tar plats utanför Universitetshuset vid 16:00, den 24:e februari.

Learn more