Pedagogiska priset!

Information om det pedagogiska priset

Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Fem pris, på vardera 20 000 kronor, utdelas årligen i november.

Fyra av priserna är riktade mot lärare inom områdena:

  • Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap,
  • Juridik och samhällsvetenskap,
  • Medicin och farmaci,
  • Matematik, naturvetenskap och teknik

Det femte priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område och kallas för det fria priset. År 2023 är det prioriterade området ”Kreativ pedagogik”.

Se länken för mer information bland annat om kriterier för 2023 års fria pris.

Hur nominerar du?
Sista dagen att nominera till 2023 års pris är den 10 mars 2023. I slutet av maj 2023 utses 2023 års pristagare. Pristagarna tar emot priset under hösten 2023.

För att utse pristagare behöver vi veta hur din kandidat arbetar inom de olika nomineringskategorierna nedan. Det är inte obligatoriskt att fylla i alla delar, men ju fylligare nominering du gör desto bättre underlag får beredningsgruppen för sitt arbete.

Nominera till pedagogiska priset

Nominera till fria priset

Fler inlägg

Jonas Hassen Khemiri, vinnare av Gustaf Frödings stipendium 2020
Nyhet

Jonas Hassen Khemiri vinnare av Gustaf Frödings stipendium 2020

Vinnaren av Gustaf Frödings stipendium 2020 är författaren och dramatikern Jonas Hassen Khemiri. Gustaf Frödings stipendium är ett litteraturstipendium som delas ut vart tredje år av Uppsala studentkår. Stipendiaten utses genom en omröstning bland Uppsala studentkårs medlemmar efter att en jury har utsett tre kandidater. Utdelningsceremonin kommer ske i samband med tillkännagivandet och utdelandet av Gustaf Frödings stipendium för år 2023.

Learn more
Utbildningsminister Mats Persson. Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet
Nyhet

Uppsala studentkår debatterar cancelkultur

Idag skriver vår ordförande Anton Sánchez Sulejmani i Altinget om utbildningsminister Mats Perssons planerade utredning om cancelkultur. Vill man skapa ett universitet med högt i tak behövs ett mer nyanserat perspektiv än begrepp som "cancelkultur" tillåter. I debattartikeln uppmärksammar vi även bristen på aktiva åtgärder mot diskriminerings på svenska lärosäten som en viktig men frånvarande komponent i debatten om akademisk frihet.

Learn more