Rapportsläpp: Hur funkar kollektivtrafiken för Uppsalas studenter?

Vice ordförande Linnea Rydén med rapportens framsida, stående på en busshållplats.

Idag publicerar Uppsala studentkår rapporten Hur funkar kollektivtrafiken för Uppsalas studenter? – en rapport om biljettpriser och tillgänglighet med buss och cykel i studentstaden Uppsala. Kårens vice ordförande Linnea Rydén introducerar rapporten som följer:

Uppsala studentkår har länge drivit frågan om studentrabatt på enkelbiljetter i kollektivtrafiken. Nu har regionen äntligen beslutat att införa en sådan rabatt, vilket betyder att studenter kommer kunna köpa enkelbiljetter med reducerat pris från och med den 22 januari 2024. Men hur mycket studentnytta finns egentligen i UL:s nya prismodell? Den nya prismodellen innebär visserligen att de tidigare zonerna blir ett minne blott men gör lite för att lindra påfrestningen på studentens redan ansträngda ekonomi. I denna rapport kommer vi redogöra för vad denna prisförändring innebär, och hur den står sig sett till de andra stora studentstäderna. Vi kommer även redogöra för en mängd tillgänglighetsaspekter i frågan om Uppsalas kollektivtrafik, och jämföra nyttan med att gå eller cykla jämfört med att åka buss. 
Precis som mången annan student i vår fagra studentstad har även jag fått min beskärda del av cykelkrångel under studietiden. Cyklar har stulits, gått sönder, och hamnat på botten av Fyrisån. Jag har lärt mig hitta till stans bästa cykelloppis, och även lagt in numret till min lokala cykelverkstad. Givet detta kanske det inte kommer som någon större överraskning att det har blivit en och annan bussresa under mina år i Uppsala. Och därmed har även jag fått känna den svidande känslan i plånboken vid inköpet av en enkelbiljett eller två. Det som har svidit mest har nog varit månadsbiljetten under vinterhalvåret. 
Vår rapport syftar främst till att belysa orättvisan i att vi studenter förväntas lägga en betydligt större andel av vår disponibla inkomst på att resa kollektivt än andra grupper. Studentrörelsen vill driva på för en förbättrad klimatpolitik, och i detta ska inte redan ekonomiskt utsatta grupper tvingas dra det tyngsta lasset. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt, och i detta behöver vi politikernas stöd. 
Uppsalas studenter ska kunna känna ett lika stort ägande över vår stad och vårt län som vilken annan grupp som helst. Schysstare studentpriser i kollektivtrafiken är ett enkelt sätt att möjliggöra detta. 
Med detta sagt, mycket nöje under läsningen av rapporten. Och till Uppsalas regionpolitiker  – vår dörr står alltid öppen för er om ni vill ta en fika och diskutera studentvänliga biljettpriser.
Linnea Rydén
Vice ordförande, Uppsala studentkår
Uppsala
2023-07-05


Rapporten går att läsa i sin helhet i Uppsala studentkårs dokumentsamling via denna länk. Rapporten kommer att stå som utgångspunkt för Uppsala studentkårs arbete med kollektivtrafikfrågor under det kommande verksamhetsåret. Genom vår rapport hoppas vi även tillföra kunskap om studenters situation och behov till beslutsfattare i Uppsala – för att i förlängningen skapa förutsättningar för en studentvänligare trafik- och stadsplanering.

För frågor om rapporten, kontakta:

Martin Carlfjord

018 - 480 31 13

polsek@uskar.se

Fler inlägg

Vice ordförande Johannah håller upp rapporten framför universitetshuset
Rapport

Rapportsläpp: Behöver VFU-riktlinjerna plåstras om?

Uppsala studentkår släppte idag en rapport om VFU-riktlinjerna vid den medicinska fakulteten. Syftet med rapporten är att redovisa de riktlinjer och ersättningsmodeller som används av olika program på den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet i hanteringen av kostnader som kan uppstå för studenter i samband med deras verksamhetsförlagda utbildning. Detta avser exempelvis resekostnader och kostnader för logi när studenter har VFU på annan ort än Uppsala. Uppsala studentkårs förhoppning är att rapporten ska bidra till en fortsatt diskussion om förutsättningarna för en jämlik och inkluderande högre utbildning i Sverige. En sådan diskussion är ett viktigt steg i arbetet för att vem som helst med behörighet ska ha möjlighet att utbilda sig, oberoende av socioekonomisk bakgrund.

Learn more
Text: Rapportsläpp, En uppföljning av Lärarledd tid ur ett studentperspektiv
Rapport

Rapportsläpp: En uppföljning av lärarledd tid ur ett studentperspektiv

Uppsala studentkår släpper rapporten en uppföljning av Lärarledd tid ur ett studentperspektiv. Rapporten syftar till att följa upp undersökningen om lärarledd undervisning vid Uppsala universitet sedan föregående års rapport om lärarledd tid och hålla liv i frågan om resursfördelning inom högre utbildning. Uppsala studentkårs förhoppning är att resultatet ska bidra till en fortsatt diskussion om kvaliteten i högre utbildning i Sverige samt vikten av mötet mellan lärare och student för att säkerställa en forskningsnära utbildning.

Learn more