Uppsala studentkår debatterar cancelkultur

Utbildningsminister Mats Persson. Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Idag publicerade Uppsala studentkårs ordförande Anton Sánchez Sulejmani en debattartikel i Altinget. I debattartikeln utmanas utbildningsminister Mats Persson att definiera vad han egentligen menar med cancelkultur och uppmanas att tänka om sin planerade utbildning om cancelkultur. Vi uppskattar såklart Perssons engagemang för ett universitet med högt i tak och fria och respektfulla meningsutbyten. Det vi inte uppskattar är Perssons grepp att porträttera identitetspolitik som hindret för sådana diskussioner. Debattartikeln i sin helhet går att läsa här: "Vem blir egentligen cancellerad, Mats Persson?".

Vi sammanfattar även bakgrunden och fördjupar en del av poängen vi gör i debattartikeln i följande twittertråd:

Hjälp oss få utbildningsministerns uppmärksamhet så att vi kan få ett svar på våra frågor och gensvar på vårt krav på en bättre utbildning genom att sprida vår debattartikel och retweeta våra tweets!

Vill du engagera dig mot diskriminering och för lika villkor på Uppsala universitet? Då borde du bli studentrepresentant! Vi sitter med i lika villkorsgrupper på både institutions- och fakultetsnivå där vi knuffar på för arbete mot diskriminering. Mer info om uppdraget finns här: www.uppsalastudentkar.se/studentrepresentant

Fler inlägg

Nyhet

Pedagogiska priset!

Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Fem pris, på vardera 20 000 kronor, utdelas årligen i november. Ett av priserna riktas mot pedagogiska insatser inom ett speciellt prioriterat område och kallas för det fria priset. År 2023 är det prioriterade området ”Kreativ pedagogik”.

Learn more
Jonas Hassen Khemiri, vinnare av Gustaf Frödings stipendium 2020
Nyhet

Jonas Hassen Khemiri vinnare av Gustaf Frödings stipendium 2020

Vinnaren av Gustaf Frödings stipendium 2020 är författaren och dramatikern Jonas Hassen Khemiri. Gustaf Frödings stipendium är ett litteraturstipendium som delas ut vart tredje år av Uppsala studentkår. Stipendiaten utses genom en omröstning bland Uppsala studentkårs medlemmar efter att en jury har utsett tre kandidater. Utdelningsceremonin kommer ske i samband med tillkännagivandet och utdelandet av Gustaf Frödings stipendium för år 2023.

Learn more