Uppsala studentkår kommenterar budgetpropositionen

Text där det står: Uppsala studentkår kommenterar regeringens budgetproposition för 2024

  Foto:

   Förra veckan offentliggjorde regeringen och Sverigedemokraterna sin gemensamma proposition till statsbudget för det kommande året. I budgetpropositionen ingår alla statliga investeringar, anslag och utgifter. Budgeten är därför till exempel avgörande för hur mycket resurser myndigheter som Uppsala universitet har att röra sig med och om dessa medel är öronmärkta för speciella ändamål. 

   En stor del av studentkårernas budget kommer från statliga anslag – vilket gör att Uppsala studentkårs arbete i stor utsträckning är beroende av regeringens ekonomiska prioriteringar. De pengar som universitet och högskolor får per student för utbildningar avgörs även av statsbudgeten. Dessutom spelar statsbudgeten stor roll för många av politiska frågor Uppsala studentkår driver; såsom investeringar i att bygga fler studentbostäder, pengar till Regionen för att utveckla kollektivtrafik, liksom subvention av tandvård för studenter.

   Tyvärr är det glest med positiva nyheter för studentrörelsen, Uppsala universitet och studenter i allmänhet i budgetpropositionen. Det Covid-stöd som låtit kårerna utveckla sin verksamhet under de senaste åren kommer inte att bli till en permanent investering i studentinflytande. Stödet fasas istället ut vid slutet av 2025, vilket knuffar tillbaka kårerna till den pressade ekonomiska situation vi befann oss i innan pandemin – med stigande utgifter och en lågkonjunktur att tampas som försvårande faktorer.

   Regeringen tillför nya resurser till ingenjörsutbildningar men låter samtidigt anslaget till universitet och högskolor halka efter ökande kostnader. Idén om ekonomisk styrning av offentlig verksamhet lever kvar i budgetpropositionen, vilket syns i att universiteten – liksom alla myndigheter – förväntas effektivisera sin verksamhet till följd av att få mindre resurser att arbeta med. Hur färre resurser till lärare ska göra våra utbildningar effektivare förklaras inte.

   I budgeten ingår det inte heller några satsningar på att bygga fler studentbostäder. Istället verkar regeringen vilja lösa bostadskrisen i Sveriges studentstäder genom att återigen krympa våra lägenheter, samt sänka tillgänglighet och standard – något som görs tydligt i det uppdrag regeringen tilldelade Boverket under våren 2023. 

   Uppsala studentkår kommenterar även budgetpropositionen i videoform. I dessa klipp berättar vi mer om våra tankar och åsikter om tre viktiga teman för vårt arbete, vilka är studentinflytande, utbildning och studentbostäder. Dessa videos hittar du här:

   Vill du läsa mer om budgetpropositionen från ett studentperspektiv? Läs i så fall Sveriges förenade studentkårers kommentar: Budgetpropositionen för 2024 ur ett studentperspektiv

   Har du frågor om vårt studentpolitiska arbete? Hör i så fall gärna av dig till: polsek@uskar.se

   Fler inlägg

   Nyhet

   Våra krav – Uppsala som cykelstad

   Våra krav för att Uppsala ska bli landets bästa cykelstad för oss studenter.

   Learn more
   En text där det står Jubileum 175 år.
   Nyhet

   Uppsala studentkår 175 år

   I år fyller Uppsala studentkår 175 år vilket firas med en rad aktiviteter 11-16 mars.

   Learn more