Uttalande med anledning av årsdagen av invasion av Ukraina

Orden "Studenter mot Putin" skrivna på en ukrainsk flagga.

Idag har det gått ett år sen Rysslands senaste invasion av Ukraina. Ett krig som förutspåddes bli kort har dragits ut till ett år fyllt av brutalitet, sorg och motstånd. Det Ukrainska folket har inte kuvats men priset har varit högt och stiger dag för dag. 

Som studentkår tenderar vi att se till studenterna, både de vi representerar och de runtom världen som delar vårt värv. När det kommer till kriget i Ukraina sträcker sig vår solidaritet till hela det Ukrainska folket. Kriget måste få ett slut. Ryssland måste dra tillbaka varje soldat från ukrainsk mark liksom varje anspråk på ukrainskt territorium.

För ukrainska studenter är en utbildning en länk till en framtid bortom dagens krig. Våra tankar är med varje person som fortsatt sina studier genom invasionen och varje person som tvingats lägga dem åt sidan. Vi önskar inget mer och inget mindre än att ni ska få fortsätta era studier i fredstid och trygghet. 

Sverige kan göra mer för att stötta Ukrainas kamp. Mer kan även göras för att stötta de ukrainska studenter som kommit till Sverige. Vi vet att ansökningsprocessen är svår för den som hastigt omlokaliserat till Sverige. Vi vet även att det är svårt att ha råd med livet i Sverige för ukrainska studenter och ännu svårare att få bostad i våra studentstäder.

Vi hoppas därför att de makthavare som uttalar solidaritet till Ukraina i samband med årsdag även ser till hur enkla solidaritetsåtgärder för ukrainska studenter skulle betyda mycket för att hålla länken till en framtid bortom det ryska invasionskriget levande.

Uppsala universitets visade exempel på en sådan solidaritetsåtgärd genom att inrätta 20 stipendier á 150 000 kr för forskare från Ukraina under 2022 och förnya sitt åtagande för 2023. Som studentkår är vi glada över denna viktiga insats och önskar de ukrainska forskare som kommit hit framgång i sina forskningsprojekt.

Kriget avgörs på slagfältet och i geopolitiken men framtiden för Ukraina beror på den solidaritet vi kan visa för att det ukrainska folket. De insatser vi gör för att stötta Ukraina och dess befolkning är avgörande för att de ska kunna återuppbygga ett demokratisk och välmående samhälle efter att Putin och hans terror är ett minne blott.

Med dessa ord uppmanar Uppsala studentkår alla Uppsalas studenter att ansluta till den partipolitiskt obundna demonstrationen som tar plats idag utanför Universitetshuset, klockan 16:00. Tillsammans visar vi att Uppsalas studenter står enade mot Putin. 

Ner med tyrannen! Fred i Ukraina!

Mer information om demonstrationen finns att läsa här: Studenter mot Putin 2023

Fler inlägg

Vice ordförande Alexander vid cykelställen vid Fyrisån.
Nyhet

Cykelställen vid Fyrisån: Studentkårens röst hörs!

Uppsala studentkår har genom en serie debattinlägg kämpat för att behålla cykelställ vid Norrlands nation och utanför Campus Gamla torget. Vi har genom våra debattinlägg kunnat visa att det finns en majoritet i kommunen som håller med om att cykelställ ska prioriteras över biltrafik i centrala Uppsala. Följande blogginlägg sammanfattar rapporteringen och debatten om cykelställen längst Fyrisån i centrala Uppsala

Learn more
Nyhet

Pedagogiska priset!

Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Fem pris, på vardera 20 000 kronor, utdelas årligen i november. Ett av priserna riktas mot pedagogiska insatser inom ett speciellt prioriterat område och kallas för det fria priset. År 2023 är det prioriterade området ”Kreativ pedagogik”.

Learn more