Utbildningsbevakning

Uppsala studentkår

AI och fusk: Salstentamen kan inte ses som ersättning av hemtentamen

Sedan lanseringen av Chat GPT har frågan om AI och fusk hamnat på agendan inom universitetet. Främst inom humaniora och samhällsvetenskap där hemtentamen är vanligt förekommande har diskussioner inletts om att ersätta hemtentamen med salstentamen. Vid en del institutioner och program har detta redan blivit verklighet och förväntas bli det vid fler. Uppsala studentkår ser oroande på denna utveckling. Uppsala universitet bör hantera situationen varsamt och inte fatta hastiga beslut som drastiskt ändrar utbildningen.

Learn more