Kårvalsguide för kårpartier

Denna guide riktar sig till kårpartier som kandiderar till kårvalet vid Uppsala studentkår. Guiden innehåller bland annat viktiga datum, information och tips. Allt för ett roligt, engagerande och lyckat kårval! 

Om Kårvalet

Uppsala studentkår är en demokratisk medlemsorganisation där fullmäktige utgör det högst beslutande organet. Hur fullmäktige är sammansatt, och därmed vilka beslut som tas, avgörs i kårvalet. 

Att ställa upp i Kårvalet

Registrera kårparti

För att kunna ställa upp kårvalet måste kårpartiet registrera sig som kårparti. Detta görs via Uppsala studentkårs hemsida. Det gäller både för omregistrering av befintliga partier samt för nya partier. Nya partier måste dessutom bifoga en förteckning över minst tjugofem (25) av Uppsala studentkårs medlemmar som genom skriftligt medgivande stödjer registreringen samt personnummer och kontaktuppgifter till dessa. Senast den 14 februari meddelar valutskottet på Uppsala studentkår vilka kårpartier som godkänns ställa upp i valet. Godkända partier meddelas via mejl.

Registrera kandidatlista

Inför varje val måste parti registrera kandidatlista senast den 1 mars. Listan ska ange vilka kandidater partiet vill nominera och hur partiet rangordnar kandidaterna. Av listan ska framgå varje kandidats namn, personnummer,telefonnummer, e-postadress och studietitel. Partiombud ska, i enlighet med valutskottets instruktioner, senast den 1 mars inge ett skriftligt medgivande från varje kandidat som finns upptagen på listan.

Rösta i Kårvalet

Alla som är medlemmar i Uppsala studentkår kan rösta i kårvalet. För att få rösta krävs att medlemmen har en giltig mejladress. Röstningen sker digitalt och väljarna röstar från egen dator eller mobiltelefon och behöver alltså inte komma till någon vallokal. För den som behöver finns möjlighet använda dator på kårhuset för att rösta. Alla som är röstberättigade får ett mejl med länk till omröstningen samma dag som röstningen öppnar. I kårvalet 2024 är röstningen är öppen mellan den 7 och 21 april.

Väljare har möjlighet att välja vilken kandidatlista rösten ska tillfalla och därefter göra ett personval inom vald kandidatlista. Det går också att välja att rösta blankt eller att välja en kandidatlista men avstå från att göra ett personval. Väljare ges möjlighet att bekräfta sitt val innan röstning avslutas. När röstberättigad har bekräftat sitt val ska rösten registreras i en databas som valutskottet ansvarar för. Valutskottet kan kontrollera vilka som har röstat utan att valhemligheten äventyras.

Viktiga datum

 • 1 februari - sista dagen att registrera sitt kårparti. Detta görs via ett formulär på Uppsala studentkårs hemsida. I mitten av december öppnar registreringen. 
 • 1 mars - sista dagen att betala sin medlemsavgift till Uppsala studentkår för att kunna kandidera i kårvalet. Det är också sista dagen för kårpartier att lämna in sin kandidatlista. 
 • 20 mars till 3 april - valupptakt. Kårpartier börjar kampanja och US börjar kampanja för valdeltagande. Ergo släpper reportage om partierna, US delar info om partierna på sociala medier och en kårvalsdebatt äger rum. 
 • 31 mars - sista dagen att bli medlem i Uppsala studentkår för att få rösta i kårvalet.
 • 7 april - röstningen öppnar 12.00
 • 21 april - röstningen stänger 20.00 och valresultatet presenteras kort därefter. 

Tips

 •  Allra flest personer röstade under mitten av valperioden, alltså mellan den 11-14 april. Lägst valdeltagande var det under valets sista dagar. Ett tips till kandiderade kårpartier  är fokusera kampanjandet till den period där det är lägre andel som röstar. 
 • Se till att synas mycket på olika campus. Boka bord och bjud på kaffe, godis etc. Ha med roll-up med er loga och flyers. Ju mer ni syns desto desto bättre. Inför era besök på campus är det bra att ha koll på vad kåren är, vad ni tycker är viktigt med kåren och varför det är viktigt att rösta i kårvalet. Försök var minst två så det blir rolig stämning. 
 • Använda sociala medier! Ha en kul kampanj i kanaler och var aktiva. Presentera era kandidater på sociala medier och försök komma på nya och kreativa sätt att göra detta. 
 • Ta fram ett kårvalsmanifest som tydliggör vad ni vill med Uppsala studentkår.
 • Generellt är det viktigt att synas och höras mycket inför och under valet. Var tydliga med vad ni står för.
 • Peppa igång varandra för att skapa engagemang inom kårpartiet. Det är det bland det viktigaste ni kan göra med kan också vara svårt. Peppa kandidaterna på listan att faktiskt vilja vara med och att engagera sig i valrörelsen! 
 • Varje röst räknas! Försök övertyga alla ni pratar med om att rösta. Värva röster bland kompisar och kursare. Det kan skilja väldigt lite mellan partierna när rösterna sen ska räknas. Alla ska rösta! 
 • Glöm inte att vara snälla mot varandra!

Valupptakt

Perioden mellan den 20 mars och det att kårvalet öppnar kallar vi för valupptakt. Under denna period intensifieras all extern kommunikation om kårvalet. Då behöver Uppsala studentkår uppmana studenter att rösta samtidigt som kårpartierna behöver vinna väljarnas röst. 

Kårvalsdebatt

Inför kårvalet anordnar Uppsala studentkår en kårvalsdebatt. Det är ett tillfälle för alla kandiderade kårpartier att mötas i en debatt. Debatten leds av en moderator och pågår i cirka en timme. Allmänheten bjuds in att vara publik. Debatten är ett bra forum för att visa upp partiets åsikter att visa hur man skiljer sig från övriga kårpartier. Detaljer kring debatten kan ändras från år till år. 

Valvaka

Valperiodens sista dag bjuder Uppsala studentkår in alla kandiderade kårpartier och kåranslutna personer till en valvaka. Plats och upplägg kan skilja sig åt från år till år.