Studentrepresentation F.A.Q

Nedan finns svar på vanliga frågor angående studentrepresentation. Vill du ha en ännu bättre insikt kan du läsa Handboken för studentrepresentanter.

Vad betyder studentrepresentation?

Studentrepresentation finns för att studenterna ska ha inflytande i deras egen utbildning. En studentrepresentant representerar studenternas åsikter överallt på universitetet där beslut fattas eller bereds som påverkar studenternas utbildning eller situation.

Universiteten styrs genom styrelser, nämnder och andra beslutande och beredande organ. Det är genom dessa som utbildningen planeras, utvärderas och utvecklas. I dessa grupper finns det platser som är avsedda för studentrepresentanter.

Vad gör en studentrepresentant?

Som studentrepresentant deltar du i gruppens arbete med samma rättigheter som övriga ledamöter. Det innebär att du går på mötena när du kallas till dem och läser handlingarna i förväg. Det kan också innebära att du deltar på förmöten, där du får chans att förbereda dig inför mötet. Som studentrepresentant är du också en del av ditt studentrepresentantsråd. Det innebär att alla studentrepresentanter vid samma sektion vid kåren samlas och diskuterar vilka frågor man gemensamt ska driva för att förbättra utbildningen. Råden är också rådgivande, och verkar för att stötta och hjälpa dig i ditt uppdrag.

Stöd till studentrepresentanter

Som studentrepresentant får du löpande utbildning och information från kåren om hur du bäst kan utföra ditt uppdrag, och du har möjlighet att driva frågor och åstadkomma förändring. Utbildningarna utformas efter studentrepresentanternas behov och önskemål. Utöver detta får du stöd från de andra studentrepresentanterna i studentrepresentantrådet, från kårens arvoderade och anställda och från universitetet.

Skillnaden mellan ordinarie ledamot och suppleant

Ordinarie ledamöter får kallelse och handlingar till möten och får gå på alla möten. Suppleanter ska generellt bara gå på mötena om någon av de ordinarie ledamöterna inte kan, men detta varierar mellan grupperna. Fråga vad som gäller i din grupp när du har klivit på ditt uppdrag. Bara ordinarie ledamöter har rösträtt, och suppleanter har det enbart om någon ordinarie är borta och de deltar i dennes ställe. Detsamma gäller eventuellt arvode.

Rättigheter

Som student på Uppsala universitet har du rättigheter och skyldigheter. Mycket av din studiesituation på universitetet regleras av studenternas arbetsvillkor, bland annat när du får ha seminarium och föreläsningar, registrering till kurser, och examination.

Handboken för studentrepresentanter

Handboken för studentrepresentanter* är framtagen för att ge dig som studentrepresentant ett kontinuerligt stöd. Handboken går igenom olika delar av universitetet och kåren. Det finns även många bra förklaringar om hur möten brukar gå till och en ordlista över vanligt förekommande begrepp.

Alla studentrepresentanter får ett fysisk exemplar av handboken när de medverkar på utbildningen för studentrepresentanter som fakultetssamordnarna anordnar, men den finns alltid digitalt också.

Åsiktsprogrammet

Åsiktsprogrammet beskriver vad Uppsala Studentkår står för i olika typer av frågor, exempelvis tycker Uppsala studentkår att studenter som har funktionsvariationer ska ha möjligheter till stöd i undervisningen. Om du som studentrepresentant behöver stöd i olika frågor kan du vända dig till åsiktsprogrammet för att hitta inspiration!

Utbildning för studentrepresentanter

Som studentrepresentant får du en utbildning om uppdraget som du innehar. Varje termin anordnar våra fakultetssamordnare flera utbildningstillfällen, där går ni igenom studenternas rättigheter, mötesformalia, stöd från kåren och mycket mer! Har du frågor kan du kontakta våra fakultetssamordnare på fakultetssamordnare@uskar.se.

Vad är studentrepresentantsråd?

Studentrepresentantråd (STRÅ) är råd som sammanträder för att i olika former diskutera utbildningsfrågor och studentinflytande. STRÅ är ett forum samverkan med kåren och andra studentrepresentanter, det vill säga du uppdaterar representanter från kåren och andra studentrepresentanter om vad som händer i det organ du är studentrepresentant i och diskuterar hurfrågor kan drivas. På såvis kan vi påverka mer, och stärka studentinflytandet genom att jobba tillsammans.

För närvarande finns det inga evenemang planerade. Håll utkik på våra sociala medier för att se när vi planerar något nytt!

Våra fakultetssamordnare

Vi har två fakultetssamordnare vid Uppsala studentkår. De delar på arbetet mellan fakulteterna.

Porträtt av klara
Klara Fröberg
Fakultetssamordnare

Arbetar med kvalitetssäkring och bevakning av utbildningen vid universitetet samt utbildning och samordning av studentrepresentanter. Ansvarar för Historisk-filosofiska fakulteten, Språkvetenskapliga fakulteten, Teologiska fakulteten och Fakulteten för Utbildningsvetenskaper. Kontakta mig gärna vid frågor rörande dessa områden.

porträtt på Martin Edström
Martin Edström
Fakultetssamordnare

Jobbar med kvalitetssäkring och bevakning av utbildningen vid universitetet samt utbildning och samordning av studentrepresentanter. Ansvarar för Samhällvetenskapliga fakulteten och Medicinska fakulteten.