Studentrepresentation F.A.Q

Nedan finns svar på vanliga frågor angående studentrepresentation. Vill du ha en ännu bättre insikt kan du läsa Handboken för studentrepresentanter.

Vad betyder studentrepresentation?

Studentrepresentation finns för att studenterna ska ha inflytande i deras egen utbildning. En studentrepresentant representerar studenternas åsikter överallt på universitetet där beslut fattas eller bereds som påverkar studenternas utbildning eller situation.

Universiteten styrs genom styrelser, nämnder och andra beslutande och beredande organ. Det är genom dessa som utbildningen planeras, utvärderas och utvecklas. I dessa grupper finns det platser som är avsedda för studentrepresentanter.

Vad gör en studentrepresentant?

Som studentrepresentant deltar du i gruppens arbete med samma rättigheter som övriga ledamöter. Det innebär att du går på mötena när du kallas till dem och läser handlingarna i förväg. Det kan också innebära att du deltar på förmöten, där du får chans att förbereda dig inför mötet. Som studentrepresentant är du också en del av ett studentrepresentantsråd. Det innebär att alla studentrepresentanter vid kåren samlas och diskuterar vilka frågor man gemensamt ska driva för att förbättra utbildningen. Råden är också rådgivande, och verkar för att stötta och hjälpa dig i ditt uppdrag.

Stöd till studentrepresentanter

Som studentrepresentant får du löpande utbildning och information från kåren och universitetet om hur du bäst kan utföra ditt uppdrag, och du har möjlighet att driva frågor och åstadkomma förändring. Utbildningarna utformas efter studentrepresentanternas behov och önskemål. Utöver detta får du stöd från de andra studentrepresentanterna i studentrepresentantrådet, från kårens arvoderade och anställda och från universitetet.

Skillnaden mellan ordinarie ledamot och suppleant

Ordinarie ledamöter får kallelse och handlingar till möten och får gå på alla möten. Suppleanter ska generellt bara gå på mötena om någon av de ordinarie ledamöterna inte kan, men detta varierar mellan grupperna. Fråga vad som gäller i din grupp när du har klivit på ditt uppdrag. Bara ordinarie ledamöter har rösträtt, och suppleanter har det enbart om någon ordinarie är borta och de deltar i dennes ställe. Detsamma gäller eventuellt arvode.

Rättigheter

Som student på Uppsala universitet har du rättigheter och skyldigheter. Mycket av din studiesituation på universitetet regleras av studenternas arbetsvillkor, bland annat att studentrepresentanter för att att kunna delta i sammanträden i universitetsorgan ges möjlighet när det är praktiskt möjligt och ekonomiskt genomförbart ges möjlighet til att genomgå obligatoriska kursmoment vid annat tillfälle eller att på annat godtagbart sätt ersätta dessa.

Handboken för studentrepresentanter

Handboken för studentrepresentanter* är framtagen för att ge dig som studentrepresentant ett kontinuerligt stöd. Handboken går igenom olika delar av universitetet och kåren. Det finns även många bra förklaringar om hur möten brukar gå till och en ordlista över vanligt förekommande begrepp.

Alla studentrepresentanter får ett fysisk exemplar av handboken när de medverkar på utbildningen för studentrepresentanter som fakultetssamordnaren anordnar, men den finns alltid digitalt också.

Åsiktsprogrammet

Åsiktsprogrammet beskriver vad Uppsala studentkår står för i olika typer av frågor, exempelvis tycker Uppsala studentkår att studenter som har funktionsvariationer ska ha möjligheter till stöd i undervisningen. Om du som studentrepresentant behöver stöd i olika frågor kan du vända dig till åsiktsprogrammet för att hitta inspiration!

Utbildning för studentrepresentanter

Som studentrepresentant får du en grundläggande utbildning om uppdraget som du innehar. Varje termin anordnar våra fakultetssamordnare flera utbildningstillfällen, där går ni igenom studenternas rättigheter, mötesformalia, stöd från kåren och mycket mer!
Vi bjuder även in till tematiska utbildningstillfällen under årets gång, där du som studentrepresentant får möjlighet till fortbildning inom specifika områden som är viktiga för ditt uppdrag. Har du frågor kan du kontakta vår fakultetssamordnare på klara.froberg@uskar.se.

Vad är studentrepresentantsråd?

Studentrepresentantråd (STRÅ) är råd som sammanträder för att i olika former diskutera utbildningsfrågor och studentinflytande. STRÅ är ett forum för samverkan med kåren och andra studentrepresentanter, det vill säga du uppdaterar representanter från kåren och andra studentrepresentanter om vad som händer i det organ du är studentrepresentant i och diskuterar hur du som studentrepresentant kan påverka. På såvis kan vi påverka mer, och stärka studentinflytandet genom att jobba tillsammans.

För närvarande finns det inga evenemang planerade. Håll utkik på våra sociala medier för att se när vi planerar något nytt!

Vår fakultetssamordnare

Vi har en fakultetssamordnare vid Uppsala studentkår som arbetar med kårens studiebevakande verksamhet.

Porträtt av klara
Klara Fröberg
Fakultetssamordnare

Arbetar med kvalitetssäkring och bevakning av utbildningen vid universitetet samt utbildning och samordning av studentrepresentanter. Kontakta mig gärna vid frågor rörande dessa områden.