Ansökningsformulär

Din ansökan kommer att vara del av sektionsrådets möteshandlingar och ligger till underlag för valet av studentrepresentant.

Saker du kan inkludera i din motivering:
- Kort beskrivning av vem du är
- Relevant erfarenhet, t.ex. arbetslivserfarenhet, föreningsengagemang eller styrelseengagemang
- Varför du vill bli studentrepresentant, t.ex. en fråga du brinner för, något du vill förändra i din utbildning och/eller intresse

Tack för din ansökan! Vi återkommer snart.
Något gick fel! Försök igen.
Arbetsgrupp som ska revidera kursstrukturen för Svenska 1–4 inom ämneslärarprogrammet

Institutionen för nordiska språk

Språkvetenskapliga fakulteten

Förslaget tar först och främst avstamp i den nya ämnesplanen för svenska i gymnasial utbildning som kommer att börja gälla ht 2025. Vi har även beaktat regeringens direktiv till enmansutredningen avseende en reviderad lärarutbildning, en utredning som ska vara färdig i slutet av november 2024. Slutligen vill vi genom den föreslagna nya kursstrukturen ta chansen att förverkliga några förändringar som har diskuterats kollegialt sedan tidigare och som bör vara kvalitetsstärkande, oberoende av de nya styrdokumenten.

Omfattning

Ordinarie

Möten per termin

5

Arvode

Per möte

250kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

1/30/24

-

11/20/24