Ansökningsformulär

Din ansökan kommer att vara del av sektionsrådets möteshandlingar och ligger till underlag för valet av studentrepresentant.

Tips på saker du kan inkludera i din motivering:
- Kort beskrivning av vem du är
- Relevant erfarenhet, t.ex arbetslivserfarenhet
, föreningsengagemang eller styrelseengagemang
- Varför du vill bli studentrepresentant, t.ex en fråga du brinner för, något du vill förändra eller intresse

Tack för din ansökan! Vi återkommer snart.
Något gick fel! Försök igen.
Bedömargrupp för excellent lärare - Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten

Bedömargruppen för excellenta lärare bereder ansökningar till att antas som excellenta lärare vid vetenskapsområdet. Gruppens arbete består i att granska inkomna ansökningar, skicka dem på sakkunniggranskning och slutligen ta fram ett förslag på vilka personer som bör antas. Gruppen sammanträder i normalfallet tre gånger på vårterminen i mars – juni. Ett arvode utgår på 500 SEK per möte för studentrepresentanter på grundnivå och avancerad nivå. För mer information om bedömargruppens arbete, se https://www.medfarm.uu.se/vetenskapsomradet/namnder-och-kommitteer/bedomargruppen-for-antagning-av-excellent-larare/

Omfattning

Ordinarie

Möten per termin

3

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24