Ansökningsformulär

Din ansökan kommer att vara del av sektionsrådets möteshandlingar och ligger till underlag för valet av studentrepresentant.

Tips på saker du kan inkludera i din motivering:
- Kort beskrivning av vem du är
- Relevant erfarenhet, t.ex arbetslivserfarenhet
, föreningsengagemang eller styrelseengagemang
- Varför du vill bli studentrepresentant, t.ex en fråga du brinner för, något du vill förändra eller intresse

Tack för din ansökan! Vi återkommer snart.
Något gick fel! Försök igen.
Beredningsgruppen för arbetsmiljö och lika villkor - EDU

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Gruppen har till uppgift att bereda ärenden till institutionsstyrelsen, utforma underlag till institutionens verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och utvecklingsarbete, utforma förslag till rutiner för arbetsmiljöarbetet, säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av, genomföra undersökningar av den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön, följa upp vidtagna åtgärder i arbetsmiljöarbetet, genomföra riskbedömningar vid förändringar, säkerställa kunskaper och kompetens hos medarbetare och chefer i verksamheten inom området arbetsmiljö och lika villkor, genomföra årlig uppföljning och planering av förebyggande och åtgärdande insatser inom ramen för det systematiska arbetsmiljö- och likavillkorsarbetet, följa upp sjukfrånvarostatistik

Omfattning

Ordinarie

Möten per termin

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24