Ansökningsformulär

Din ansökan kommer att vara del av sektionsrådets möteshandlingar och ligger till underlag för valet av studentrepresentant.

Saker du kan inkludera i din motivering:
- Kort beskrivning av vem du är
- Relevant erfarenhet, t.ex. arbetslivserfarenhet, föreningsengagemang eller styrelseengagemang
- Varför du vill bli studentrepresentant, t.ex. en fråga du brinner för, något du vill förändra i din utbildning och/eller intresse

Tack för din ansökan! Vi återkommer snart.
Något gick fel! Försök igen.
Beredningsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå - EDU

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beredningsgruppen har till uppgift att bereda ärenden till institutionsstyrelsen, utforma underlag till institutionens verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och utvecklingsarbete, hantera och bereda institutionens kursplaner på grundnivå och avancerad nivå (utom för kurser inom lärarprogrammen) inför beslut i institutionsstyrelsen, hantera och bereda institutionens kursplaner på grundnivå och avancerad nivå inför tillstyrkande i institutionsstyrelsen och senare beslut på fakultetsnivå, följa upp frågor som rör progression i utbildningarna och likformighet mellan kursplaner, bereda riktade utredningsuppdrag, årligen ta del av sammanställningar av kursutvärderingar och rekommendera åtgärder utifrån dessa och i övrigt vara kvalitetsdrivande i utbildningsfrågor.

Omfattning

Ordinarie

Möten per termin

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24