Ansökningsformulär

Din ansökan kommer att vara del av sektionsrådets möteshandlingar och ligger till underlag för valet av studentrepresentant.

Saker du kan inkludera i din motivering:
- Kort beskrivning av vem du är
- Relevant erfarenhet, t.ex. arbetslivserfarenhet, föreningsengagemang eller styrelseengagemang
- Varför du vill bli studentrepresentant, t.ex. en fråga du brinner för, något du vill förändra i din utbildning och/eller intresse

Tack för din ansökan! Vi återkommer snart.
Något gick fel! Försök igen.
Grupp för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för ABM (SALV-gruppen)

Institutionen för ABM

Historisk-filosofiska fakulteten

Som studentrepresentant i gruppen för arbetsmiljö och lika villkor bidrar du till att verka för en god arbetsmiljö och att motverka diskriminering och främja lika rättigheter oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Mötestiden uppskattas till 1 timme per möte.

Omfattning

Suppleant

Möten per termin

2

Arvode

500kr
Språkkunskaper

Flexibelt

Utbildningsnivå

Avancerad

Start
Slut

7/1/24

-

6/30/25