Ansökningsformulär

Din ansökan kommer att vara del av sektionsrådets mötehandlingar och ligger till underlag för valet av studentrepresentant.

Tack för din ansökan! Vi återkommer snart.
Något gick fel! Försök igen.
Nämnden för bedömning av lärarexcellens vid Teologiska fakulteten

Teologiska fakulteten

Nämnden för bedömning av lärarexcellens bereder lärarexcellensärenden och lämnar förslag till fakultetsnämnden.

Omfattning

Möten per termin

1

Arvode

Per möte

500
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/22

-

6/30/23