Ansökningsformulär

Din ansökan kommer att vara del av sektionsrådets möteshandlingar och ligger till underlag för valet av studentrepresentant.

Saker du kan inkludera i din motivering:
- Kort beskrivning av vem du är
- Relevant erfarenhet, t.ex. arbetslivserfarenhet, föreningsengagemang eller styrelseengagemang
- Varför du vill bli studentrepresentant, t.ex. en fråga du brinner för, något du vill förändra i din utbildning och/eller intresse

Tack för din ansökan! Vi återkommer snart.
Något gick fel! Försök igen.
Programkollegium för masterprogram i mänskliga rättigheter vid Teologiska institutionen

Teologiska institutionen

Teologiska fakulteten

Programkollegiet är ett forum för kontinuerlig diskussion av verksamheten vid programmet och ansvarar för programmets genomförande. Bland annat ingår det att årligen se över programmets utbildningsplan och vid behov föreslå fakultetsnämnden förändringar, säkerställa att kursvärderingar genomförs och följs upp, fatta beslut om kurslitteratur inom programmet samt årligen lämna förslag på kursplaner till fakultetsnämnden.

Omfattning

Ordinarie

Möten per termin

3

Arvode

Språkkunskaper

Kan förstå svenska

Utbildningsnivå

Avancerad

Start
Slut

7/1/24

-

6/30/25