Ansökningsformulär

Din ansökan kommer att vara del av sektionsrådets möteshandlingar och ligger till underlag för valet av studentrepresentant.

Saker du kan inkludera i din motivering:
- Kort beskrivning av vem du är
- Relevant erfarenhet, t.ex. arbetslivserfarenhet, föreningsengagemang eller styrelseengagemang
- Varför du vill bli studentrepresentant, t.ex. en fråga du brinner för, något du vill förändra i din utbildning och/eller intresse

Tack för din ansökan! Vi återkommer snart.
Något gick fel! Försök igen.
Programråd samhällsvetarprogrammet vid Kulturgeografiska institutionen

Kulturgeografiska institutionen

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ett programråd för programmet skall utses av värdinstitutionen. Ordförande i programrådet är den programsamordnare som fakultetsnämnden utser. I gruppen ska representanter för de institutioner som deltar i programmet ingå. Representanter för arbetslivet kan ingå i programrådet. Studenterna skall ingå med minst en representant. Representanter för studenter utses enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009:769). Även program med endast en institution inblandad skall utse ett programråd som kan utgöra ett forum där programsamordnaren/värdinstitutionen och studenterna kan diskutera programfrågor. Programrådets sammansättning skall meddelas till fakultetsnämnden.

Omfattning

Ordinarie

Möten per termin

1

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Start
Slut

7/1/24

-

6/30/25