Ansökningsformulär

Din ansökan kommer att vara del av sektionsrådets möteshandlingar och ligger till underlag för valet av studentrepresentant.

Saker du kan inkludera i din motivering:
- Kort beskrivning av vem du är
- Relevant erfarenhet, t.ex. arbetslivserfarenhet, föreningsengagemang eller styrelseengagemang
- Varför du vill bli studentrepresentant, t.ex. en fråga du brinner för, något du vill förändra i din utbildning och/eller intresse

Tack för din ansökan! Vi återkommer snart.
Något gick fel! Försök igen.
Referensgrupp för uppföljning av de genomförda genomströmningsanalyserna av grund- och förskollärarprogrammen

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Referensgruppen kommer att bestå av (representanter för) studierektorer, kursledare, studenter, utbildningsledare och avnämare. Vi planerar för tre möten med referensgruppen, där vi kommer att Presentera uppdraget och diskutera reflektioner från genomströmningsanalyserna (sen aug. 2024) Presentera och diskutera kartläggning kring identifierade teman för insatser och utveckling (nov. 2024) Presentera och diskutera utkast till rapport (feb. 2025) För uppdraget söker vi två studentrepresentanter, en förskollärarstudent och en grundlärarstudent.

Omfattning

Ordinarie

Möten per termin

3

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

8/26/24

-

2/28/25