Ansökningsformulär

Din ansökan kommer att vara del av sektionsrådets möteshandlingar och ligger till underlag för valet av studentrepresentant.

Saker du kan inkludera i din motivering:
- Kort beskrivning av vem du är
- Relevant erfarenhet, t.ex. arbetslivserfarenhet, föreningsengagemang eller styrelseengagemang
- Varför du vill bli studentrepresentant, t.ex. en fråga du brinner för, något du vill förändra i din utbildning och/eller intresse

Tack för din ansökan! Vi återkommer snart.
Något gick fel! Försök igen.
Samverkansutskottet vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Samverkansutskottets uppgift är att hantera och samordna fakultetens samverkan inom forskning, fortbildning och utbildning med skolhuvudmän, skolor och förskolor. I utskottets arbetsuppgifter ingår bland annat att samordna fakultetens uppdrag kopplade till forskar-lärarsamverkan, forskning och fortbildning riktade mot rektorer, förskollärare och lärare, på årlig basis besluta om vilken forskar-lärarsamverkan och vilka fortbildningsinsatser universitetet ska erbjuda förskolor och skolor inom ramen för ULF, partnerskolor och Forum för skolsamverkan. fungera som remissinstans för remisser som handlar om samverkansfrågor, utgöra den lokala samordningsgruppen i ULF och besluta om den lokala verksamhetsplanen. Mötestiden uppskattas till ca 2h 45 min per möte.

Omfattning

Suppleant

Möten per termin

3

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Kan förstå svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/24

-

6/30/25