Sammanfattning: Mensskydd på campus

Vänster bildfält, ett paket tamponger. Höger bildfält, Universitetshuset.

  Foto:

   Den 8:e mars 2023 lämnade Uppsala studentkår in en skrivelse till Uppsala universitet för att rekommendera ett pilotprojekt med gratis mensskydd. Bakgrunden till skrivelsen var ett av de tre vallöften som kårens styrelse tagit på sig att genomföra under verksamhetsåret 22/23. Inspirationen till förslaget kom bland annat från Skottland, där man infört denna service på alla högskolor.

   Eftersom Uppsala universitet är en stor organisation med en mängd studenter, anställda och besökare var vi måna om att ta fram ett välgrundat förslag. Första steget i arbetet var att prata med företag med kapacitet att leverera mensskydd till motsvarande stora organisationer för att utforma ett realistiskt förslag.

   Efter diskussion med universitetets nuvarande leverantörer av sanitetsprodukter kom vi fram till att den bästa vägen framåt var ett pilotprojekt. Ett sådant projekt skulle låta universitetet testa vad det skulle kosta att erbjuda mensskydd och vilken nytta denna service innebär för studenter och anställda. Vår grundinställning till projektet, då liksom nu, är att mensskydd är en lika självklar sanitetsprodukt som toalettpapper, tvål eller pappershanddukar.

   Trots detta förarbete fick skrivelsen tyvärr ett nej. Universitetet förklarade att de anser att de inte får använda statliga medel för sådana projekt. I svaret nämndes även att det ekonomiska läge vi befinner oss i inte tillåter för några sådana satsningar. 

   Angående det första motargumentet är vi helt enkelt inte överens med Uppsala universitets uppfattning. Universitetet använder statliga medel för att köpa möbler och bygga studieplatser, ta fram informationsmaterial och reklam, samt för att köpa de sanitetsprodukter som redan finns på campustoaletter. Varför mensskydd skulle skilja sig från annan service och andra projekt som universitetet lägger pengar på är svårt att förstå. Det är uppenbart att det hade funnits en väg om det funnits en vilja.

   Vi förstår såklart att det ekonomiska läget är pressat. Samtidigt ber vi inte universitetet att spendera några ofantliga summor. Tvärtom är det förslag vi rekommenderar anpassningsbart efter tillgängliga medel. I samtal med leverantören skulle man kunna diskutera sig fram till en rimlig budget och basera projektet på den. Vi tror genuint att förslaget är värt att testa även i mindre omfattning. Vi är övertygade om att kostnaden är väl motiverad och kommer understiga summan universitetet verkar vänta sig.

   Samtidigt som vi planerade nästa steg i vårt arbete plockade Upsala Nya Tidning upp skrivelsen och gjorde ett kort reportage där vår vice ordförande Linnea Rydén medverkade tillsammans med Karin Apelgren, chef för universitetets studentavdelning. Karin understryker att universitetet inte är negativt inställda till förslaget men återkommer till de ekonomiska invändningarna. Linneas svar motsvarade i sin tur de invändningar som framförts i det här blogginlägget; det finns ingen anledning att utgå från att pilotprojektet skulle vara så kostsamt som universitet verkar tro. Uppsala universitet behöver tänka om och utreda saken för att ha kostnaden kontra nyttan svartvitt på papper. 

   Kort efter reportaget fick vi även mothugg från UNT:s ledarskribent Sakine Madon som ville påminna Uppsala studentkår att inget är gratis. Hon invände även mot orättvisan som hon uppfattade i att andra än de som brukar mensskydden är med och betalar. Slutligen skrev hon att det finns viktigare jämställdhetsarbete än mensskydd för universitetet att ägna sig åt.

   Först och främst delar vi Sakines sista åsikt om universitetets jämställdhetsarbete. Det finns en uppsjö av tunga frågor rörande att ta tag i på det området. Diskriminering, negativ särbehandling, systematisk snedrekrytering till högre poster inom universitetet och sexistiska strukturer är exempel på sådana. Uppsala studentkår är aktivt involverade i arbetet med flera av dessa. Vi sitter med i lika villkors-grupper, arbetar med att erbjuda stöd och rådgivning till studenter som utsatts för diskriminering och uppmärksammade i vintras DO:s rapport om bristen på aktiva åtgärder mot diskriminering på svenska högskolor.

   Vårt svar till Sakine publicerades som en replik på UNT:s ledarsida den 12:e maj. I repliken bemötte vi Sakines invändningar och förklarade att vi är väl medvetna om att gratis mensskydd innebär en kostnad – det är just att utreda den kostnaden vårt förslag handlar om. Vi förklarar sedan att vi inte delar Sakines syn på rättvisa, utan tvärtom ser det som en självklarhet att vi som samhälle betalar för varandra. Universitet, skolor, vård, trafikskyltar, cykelställ och en uppsjö andra viktiga samhällsfunktioner finansieras av andra än de som använder dem. Att andra är med och betalar är därför inget kontroversiellt med vårt förslag.

   Slutligen benämner vi synen på mensskyddens roll i universitetets jämställdhetsarbete. Här är vi tydliga med att vi inte ser gratis mensskydd som den huvudsakliga stridsfrågan för ett jämlikare och mer feministiskt universitet. Gratis mensskydd är däremot en liten förändring av rådande normer och stigman associerade med mens, en konkret och enkel nytta för en stor del av de som rör sig i universitetets lokaler och ett sätt att visa att man är redo att satsa på service som gör universitetet till en bättre plats att vistas på.

   Arbetet med gratis mensskydd på Uppsala universitets campus fortsätter. I nuläget har vi blicken på andra studentkårers arbete med mensskydd då det verkar bubbla en hel del spännande projekt på den fronten. Vi tittar även på möjligheten att fortsätta driva frågan mot universitetet eller rentav söka egen finansiering för att genomföra ett pilotprojekt på campus. Oavsett vad som händer kommer vi hålla dig som medlem uppdaterad om arbetet.

   Har du tankar eller frågor om det här eller något annat av våra studentpolitiska projekt? Hör gärna av dig till vår politiska sekreterare, Martin Carlfjord, via mailadressen: polsek@uskar.se

   Fler inlägg

   En kvinna som står med armarna i kors framför en trappa.
   Nyhet

   3 sommarkrav

   Tre krav på åtgärder för att förbättra situationen för oss studenter.

   Learn more
   Nyhet

   Våra krav – Uppsala som cykelstad

   Våra krav för att Uppsala ska bli landets bästa cykelstad för oss studenter.

   Learn more