Presidiet

Till vänster: Topias Tolonen, ordförande Doktorandnämnden. Till höger: Anton Sánchez Sulejmani, ordförande Uppsala studentkår.
Presidiet

Uttalande angående regeringens beslut om högskolornas styrelser

Uppsala studentkår och Doktorandnämnden vid Uppsala universitet skriver för att uppmana regeringen att dra tillbaka sitt beslut att öka den politiska kontrollen över högskolornas styrelser. Regeringen måste återställa mandatperioderna till tre år och gör tydligt att de har för avsikt att återgå till den ordning där dagspolitiska frågor inte styr urvalet av högskolornas ledamöter. Akademisk frihet kräver frihet från politisk styrning liksom tillit mellan akademi och makthavare. De åtgärder som regeringen nu beslutat hotar båda dessa värden.

Learn more