Presidiet

Text: Septemberfullmäktige
Presidiet

Styrelsen sammanfattar septemberfullmäktige

Under torsdagskvällen samlades Uppsala studentkårs fullmäktigeledamöter i Betty Pettersson-salen på Blåsenhus för att delta i terminens första fullmäktigesammanträde.

Learn more
Vice ordförande Linnea Rydén med allvarlig min och armarna lagda i kors
Presidiet

Angiverilagen är oacceptabel

Sedan Tidöavtalet offentliggjorde har motståndet mot den anmälningsplikt som ingår bland dess punkter bara växt. För offentliganställda inom allt från vård till bibliotek är anmälningsplikten detsamma som en angiverilag genom vilken ens yrke bidrar till papperslösa människors utsatthet. I följande inlägg kommenterar Uppsala studentkår och våra sektioner anmälningsplikten och dess konsekvenser för de studenter vi representerar.

Learn more
Till vänster: Topias Tolonen, ordförande Doktorandnämnden. Till höger: Anton Sánchez Sulejmani, ordförande Uppsala studentkår.
Presidiet

Uttalande angående regeringens beslut om högskolornas styrelser

Uppsala studentkår och Doktorandnämnden vid Uppsala universitet skriver för att uppmana regeringen att dra tillbaka sitt beslut att öka den politiska kontrollen över högskolornas styrelser. Regeringen måste återställa mandatperioderna till tre år och gör tydligt att de har för avsikt att återgå till den ordning där dagspolitiska frågor inte styr urvalet av högskolornas ledamöter. Akademisk frihet kräver frihet från politisk styrning liksom tillit mellan akademi och makthavare. De åtgärder som regeringen nu beslutat hotar båda dessa värden.

Learn more