Studentrepresentation

Studentrepresentation finns för att studenterna ska ha inflytande i deras egen utbildning. En studentrepresentant representerar studenternas åsikter överallt på universitetet där beslut fattas eller bereds som påverkar studenternas utbildning eller situation.

Som studentrepresentant får du löpande utbildning och information från kåren om hur du bäst kan utföra ditt uppdrag, och du har möjlighet att driva frågor och åstadkomma förändring. Utbildningarna utformas efter studentrepresentanternas behov och önskemål. Utöver detta får du stöd från de andra studentrepresentanterna i studentrepresentantrådet, från kårens arvoderade och anställda och från universitetet.

Sök
Typ av uppdrag
Område
Hist-fil
språkvet
fak utbild
Teofak
Samfak
Medfak
Antal möten per termin
1
20

Lediga poster

X lediga poster
Visar X poster
Programkollegiet för Masterprogrammet i Teologi och Religionsvetenskap
Teologiska institutionen

Teologiska fakulteten

Typ av uppdrag

Möten per termin

3

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Avancerad

Start
Slut

7/1/22

-

6/30/23

Ämneskollegiet för kyrko- och missionshistoria
Teologiska institutionen

Teologiska fakulteten

Typ av uppdrag

Suppleant

Möten per termin

3

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/22

-

6/30/23

Ämneskollegiet för kyrko- och missionshistoria
Teologiska institutionen

Teologiska fakulteten

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

3

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/22

-

6/30/23

Nämnden för bedömning av lärarexcellens vid Teologiska fakulteten

Teologiska fakulteten

Nämnden för bedömning av lärarexcellens bereder lärarexcellensärenden och lämnar förslag till fakultetsnämnden.

Typ av uppdrag

Möten per termin

1

Arvode

Per möte

500
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/22

-

6/30/23

Stipendienämnden vid Teologiska fakulteten

Teologiska fakulteten

Teologiska fakultetens stipendiekommitté bereder och beslutar i fakultetens stipendieärenden.

Typ av uppdrag

Suppleant

Möten per termin

2

Arvode

Per möte

500
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

6/30/22

-

6/30/23

Stipendienämnden vid Teologiska fakulteten

Teologiska fakulteten

Teologiska fakultetens stipendiekommitté bereder och beslutar i fakultetens stipendieärenden.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

2

Arvode

Per möte

500
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

6/30/22

-

6/30/23

Styrelsen för Forum för judiska studier
Teologiska institutionen

Teologiska fakulteten

Typ av uppdrag

Suppleant

Möten per termin

3

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/22

-

6/30/23

Ämneskollegiet för Systematisk teologi
Teologiska institutionen

Teologiska fakulteten

Typ av uppdrag

Suppleant

Möten per termin

3

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/22

-

6/30/23

Ämneskollegiet för Religionsfilosofi och etik
Teologiska institutionen

Teologiska fakulteten

Typ av uppdrag

Suppleant

Möten per termin

3

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/22

-

6/30/23

Ämneskollegiet för Bibelvetenskap
Teologiska institutionen

Teologiska fakulteten

Typ av uppdrag

Suppleant

Möten per termin

3

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/22

-

6/30/23

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.