Studentrepresentation

Studentrepresentation finns för att studenterna ska ha inflytande i deras egen utbildning. En studentrepresentant representerar studenternas åsikter överallt på universitetet där beslut fattas eller bereds som påverkar studenternas utbildning eller situation.

Som studentrepresentant får du löpande utbildning och information från kåren om hur du bäst kan utföra ditt uppdrag, och du har möjlighet att driva frågor och åstadkomma förändring. Utbildningarna utformas efter studentrepresentanternas behov och önskemål. Utöver detta får du stöd från de andra studentrepresentanterna i studentrepresentantrådet, från kårens arvoderade och anställda och från universitetet.

Vad får du som blir studentrepresentant? En möjlighet att påverka på riktigt, en bra merit att till cv:t, en chans att knyta kontakter både inom universitetet, kåren och med andra studenter, lära dig mer om hur universitetet fungerar och såklart arvode för många uppdrag.

Sök
Typ av uppdrag
Område
Hist-fil
språkvet
fak utbild
Teofak
Samfak
Medfak
Antal möten per termin
1
20

Lediga poster

X lediga poster
Visar X poster
Rekryteringsgruppen - Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Rekryteringsgruppen bereder rekryterings- och befordringsärenden samt ansökningar om antagning som excellent lärare. Genomföra provföreläsningar och intervjuer samt diskutera och revidera riktlinjedokument som berör rekryterings- och kompetensfrågor.

Typ av uppdrag

Suppleant

Möten per termin

4

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/22

-

6/30/23

Grundutbildningsråd Arkeologi och Antik historia - C och D-kurserna
Institutionen för arkeologi och antik historia

Historisk-filosofiska fakulteten

Rådet består av 1-2 studentrepresentanter från varje årskurs, ämne och campus vid grundutbildningen, samt studierektor och prefekt. Rådet är en viktig kanal för studenterna att kunna ventilera synpunkter och komma med förslag på utbildningen och undervisningen. Mötet utgår från kursvärderingarna och diskuterar vad studenterna upplevt som bra och mindre bra på de olika kurserna. Även andra studentsynpunkter kan diskuteras, stort som smått. Ett möte tar ca 2 timmar och som förberedelse förväntas att du gå igenom kursvärderingarna samt fånga upp synpunkter från kursare. Vi söker nu studentrepresentanter från kursen: Antikens kultur och samhällsliv C vid Campus Engelska Parken

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

1

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

2/6/23

-

6/30/23

Programkommitté Arbetsterapeutprogrammet
Programkommittéer

Medicinska fakulteten

En studentrepresentant sökes till en programkommitté för arbetsterapeutprogrammet som planerar startas under HT23

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

4

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

1/19/23

-

6/30/23

Institutionsstyrelsen IGP
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Medicinska fakulteten

Institutionen för immunologi, genetik och patologi söker en studentrepresentant! Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen deltar du i organets möten där beslut fattas gällande bland annat kursplaner och litteraturlistor, samt där andra ärenden diskuteras. Du kan även komma att tillfrågas i ärenden som gäller kvalitetsutveckling, samt inbjudas till pedagogiska diskussioner och planeringsmöten.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

6

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

1/18/23

-

6/30/23

Samråd för avancerad nivå
Teologiska institutionen

Teologiska fakulteten

Vid teologiska institutionen finns ett samråd för program på avancerad nivå. Samrådet gäller samtliga masterprogram med tillhörande programkollegier. Rådet ska arbeta med kunskapsutbyte och samarbetsformer mellan de olika masterprogrammen. Samarbetet kan gälla: kurser och kursmoduler, lärarresurser, praktik, internationalisering och utbildningsutveckling.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

1

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Avancerad

Start
Slut

7/1/22

-

6/30/23

Ämneskollegiet för Religionsfilosofi och etik
Teologiska institutionen

Teologiska fakulteten

Vid Teologiska institutionen finns sex ämneskollegier som bereder frågor inom grund- och forskarutbildning samt forskning. Ämnena är utgångspunkt för institutionens verksamhet. Kollegiet består av lärare, forskare och anställda doktorander inom ämnet samt en studeranderepresentant. I varje kollegium finns också en assistent. Ämneskollegiet har till uppgift att bland annat bereda ämnets allmänna studieplan inför beslut i fakultetsnämnden, lämna förslag till fristående kurser till samråd för kursutbud, lämna förslag till kursplaner för fristående kurser till fakultetsnämnden, säkerställa att kursvärderingar genomförs och följs upp för de kurser kollegiet har ansvar för och ansvarar för utveckling av kursplaner, genomförande och utvärdering av fristående kurser som hör till ämnet.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

3

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/22

-

6/30/23

Ämneskollegiet för Empirisk-praktiska studier av religion och teologi
Teologiska institutionen

Teologiska fakulteten

Vid Teologiska institutionen finns sex ämneskollegier som bereder frågor inom grund- och forskarutbildning samt forskning. Ämnena är utgångspunkt för institutionens verksamhet. Kollegiet består av lärare, forskare och anställda doktorander inom ämnet samt en studeranderepresentant. I varje kollegium finns också en assistent. Ämneskollegiet har till uppgift att bland annat bereda ämnets allmänna studieplan inför beslut i fakultetsnämnden, lämna förslag till fristående kurser till samråd för kursutbud, lämna förslag till kursplaner för fristående kurser till fakultetsnämnden, säkerställa att kursvärderingar genomförs och följs upp för de kurser kollegiet har ansvar för och ansvarar för utveckling av kursplaner, genomförande och utvärdering av fristående kurser som hör till ämnet.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

3

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/22

-

6/30/23

Arbetsgrupp för översyn av praktikkursen inom Mastersprogrammet i svenska
Institutionen för nordiska språk

Språkvetenskapliga fakulteten

Uppdraget handlar om att se över de två praktikmomenten (7,5 hp eller 15 hp) som är valbara inom masterprogrammet i svenska. Arbetsgruppen ska göra följande: Se över och uppdatera kursplanerna för praktikmomenten Se över andra dokument knutna till praktiken (informationsmaterial till tänkta praktikplatser och avtalsformuläret), diskutera hur praktikmomentets upplägg ska ut och om det behöver utvecklas, diskutera hur man kan arbeta strategiskt med praktikmomentet för att öka studenterna anställbarhet och hur man kan arbeta för att nå ut till potentiella praktikplatser om möjligheterna att ta emot praktikant.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

2

Arvode

Per möte

250kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Avancerad

Start
Slut

1/16/23

-

6/30/23

Institutionsstyrelsen Engelska institutionen
Engelska institutionen

Språkvetenskapliga fakulteten

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen deltar du i organets möten där beslut fattas gällande bland annat kursplaner och litteraturlistor, samt där andra ärenden diskuteras. Du kan även komma att tillfrågas i ärenden som gäller kvalitetsutveckling, samt inbjudas till pedagogiska diskussioner och planeringsmöten.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

5

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

1/2/23

-

6/30/23

Rekryteringsgruppen - Historisk-filosofiska fakulteten

Historisk-filosofiska fakulteten

Rekryteringsgruppen handlägger ärenden rörande anställning som professor, universitetslektor och biträdande universitetslektor. Som studentrepresentant i gruppen är du med och säkrar utbildningens kvalitet, och påverkar vilka som undervisar vid din fakultet.

Typ av uppdrag

Suppleant

Möten per termin

4

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/22

-

6/30/23

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.