Medicinska sektionen är en del av Uppsala studentkår med syftet att föra kårens verksamhet närmare studenterna och därmed göra det enklare för studenterna att påverka situationen på sin fakultet.

Kontakta oss!

Medicinska sektionen är en del av Uppsala studentkår med syftet att föra kårens verksamhet närmare studenterna och därmed göra det enklare för studenterna att påverka situationen på sin fakultet.

Sektionen omfattar följande program:
- Biomedicinprogrammet
- Biomedicinska analytikerprogrammet
- Fysioterapeutprogrammet
- Logopedprogrammet
- Läkarprogrammet
- Röntgensjuksköterskeprogrammet
- Sjuksköterskeprogrammet
- Specialistsjuksköterskeprogrammen, inklusive barnmorskeprogrammet
- Masterprogrammen vid medicinska fakulteten

Medicinska sektionen verkar som ett samarbetsorgan för de studentföreningar och studieråd som finns inom vetenskapsområdet medicin. Sektionen arbetar, i samverkan med studieråden, med studiebevakning och övergripande frågor som arbetsmiljö och verksamhetsförlagd utbildning. En av de viktigaste delarna av studiebevakningen är att se till att det finns studentrepresentanter i alla beslutande organ på fakulteten och dess campus.

Det är möjligt att som student eller förening söka bidrag från sektionen till projekt som berör:
- Utbildning
- Studentinflytande
- Sektionen eller dess medlemsföreningars synlighet
- Arbetsmiljön

Sektionsrådet

består av representanter från de studieråd och studentföreningar som företräder de olika programmen på fakulteten. För närvarande består rådet av följande studieråd:
- Biomedicinska studenter i Uppsala (BAStU-rådet), som företräder biomedicinska analytiker programmet
- Biomedicinska Föreningen (BMF), som företräder biomedicinprogrammet
- Logopedstudenternas studieråd i Uppsala (LSRU), som företräder logopedprogrammet
- Medical Master Council (MMC), som företräder masterprogrammen vid fakulteten
- Medicinska studierådet (MSR), som företräder läkarprogrammet
- Fysioterapeuternas studentförening, som företräder fysioterapeutprogrammet
- Sjuksköterskornas studentförening i Uppsala (SSiU), som företräder de olika sjuksköterskeprogrammen

Sektionsrådet är sektionens högsta beslutande organ och tillsätter till exempel studentrepresentanterna vid fakulteten. Rådet är också ett forum där fakultetsövergripande frågor kan diskuteras.

Fakultetssamordnare

Medicinska sektionen har en fakultetssamordnare som arbetar heltid med studie- och arbetsmiljörelaterade frågor vid sektionen. Fakultetssamordnaren finns till som stöd för studenter som har studierelaterade problem och de bistår sektionsrådet och dess medlemsföreningar med stöd i deras arbete.

Du kan vända dig till fakultetssamordnaren om du upplever problem i din studiesituation, om du blivit anklagad för fusk eller om arbetsmiljön på ditt campus är dålig med mera.

Jag vill vara med och påverka

Är du intresserad av att vara med att påverka, om du har något du vill förbättra på din utbildning eller på ditt campus, så kan du kontakta ditt studieråd, sektionen eller fakultetssamordnaren.

Hur kontaktar jag er?

Sektionens kontor ligger vid C4:304b (dvs. C4 plan 3) på BMC, och du är alltid välkommen dit.

Fakultetssamordnaren har kontor hos Uppsala studentkår, Övre Slottsgatan 7.

Om det inte är någon på kontoret så kan du mejla oss:
Fakultetssamordnare: fakultetssamordnare@uskar.se


Ordförande i sektionsrådet

Ernst Bergman

  • Mail: ordf.med@uskar.se

Ernst Bergman
Sektionsordförande
ordf.med@uskar.se
Emmy Leivik
Vice sektionsordförande
vice.med@uskar.se
För närvarande finns det inga evenemang planerade. Håll utkik på våra sociala medier för att se när vi planerar något nytt!