Samhällsvetenskapliga sektionen är en del av Uppsala Studentkår med syftet att föra kårens verksamhet närmare studenterna och därmed göra det enklare för studenterna att påverka situationen på sin fakultet. Samhällsvetenskapliga sektionen ansvarar för studiebevakning på Samhällsvetenskapliga fakulteten, samt samordnar och stöttar dess kårföreningar i deras studiebevakande och studiesociala kårföreningsverksamhet.

Kontakta oss!

Vad är Samhällsvetenskapliga sektionen?

Samhällsvetenskapliga sektionen är en av Uppsala studentkårs fyra sektioner, och verkar vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Sektionerna har till syfte att föra kårens verksamhet närmare studenterna och därigenom göra det enklare för studenterna att påverka situationen på just sitt campus, sin institution eller sin fakultet.


Samhällsvetenskapliga sektionen, eller SamSek, håller till i Uppsala studentkårs lokaler på Övre Slottsgatan 7, och företräder studenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, vilket innebär studenter på universitetscampusen Ekonomikum, Blåsenhus, Gamla torget, Engelska parken och Biomedicinskt Centrum (BMC). Sektionen omfattar alla studenter som studerar vid någon av följande institutioner:

- Psykologiska institutionen

- Sociologiska institutionen

- Institutionen för socialt arbete

- Institutet för ryssland- och eurasienstudier

- Institutionen för freds- och konfliktforskning

- Statsvetenskapliga institutionen

- Institutionen för kostvetenskap

- Institutionen för informatik och media

- Kulturgeografiska institutionen


En av SamSeks främsta uppgifter är att säkerställa studentrepresentationen, alltså att tillsätta studenter i alla beslutande eller beredande organ inom dess institutioner. Du kan läsa mer om våra lediga studentrepresentantsposter genom att klicka på ”Bli studentrepresentant” i menyn ovan. Sektionen arbetar även med arbetsmiljöfrågor på campusen för de studenter vi representerar.


Sektionen innehåller också ett flertal kårföreningar som är centrala för sektionens verksamhet. Kårföreningarna är ofta kopplade till särskilda program eller institutioner, och erbjuder studenter ett brett utbud av verksamheter att engagera sig i, allt från frågor som rör utbildning, studiesocial verksamhet och arbetsliv för studentgruppen. Sektionens uppgift är att samordna och engagera kårföreningarna i deras egen, sektionens och kårens verksamhet, och stötta dem till att utveckla deras egna arbete. Sektionens kårföreningar är centrala för sektionens verksamhet, och mycket av sektionens arbete sker i samverkan med dessa föreningar. All information om SamSeks kårföreningar hittar du nedan.


Samhällsvetenskapliga sektionens sektionsråd

Sektionsrådet är Samhällsvetenskapliga sektionens högsta beslutande organ. Rådets ledamöter består av representanter från sektionens föreningar. Ledamöternas uppgift är att i sektionen representera studenter i beslut om studentrepresentanter och allokering av sektionens ekonomiska medel. Sektionsrådet diskuterar också aktuella frågor inom kårföreningarna och inom utbildningarna de representerar. Detta görs genom regelbundna möten och sektionsgemensamma evenemang. Du hittar alla protokoll från sektionsråden genom att klicka på "Dokument" i menyn ovan.

Studiebevakning

Studiebevakningen är ett av kårens viktigaste uppdrag. Precis som namnet antyder handlar det om att bevaka studier, närmare bestämt att säkerställa att studenternas situation på universitetet är acceptabel. På Uppsala studentkår finns två fakultetssamordnare som arbetar heltid med studentinflytande och att bedriva påverkansarbete gentemot universitetet. Fakultetssamordnarna har till uppgift att kontrollera att utbildningar inom sektionens verksamhetsområde håller en god kvalitet och att universitetet följer de regler och riktlinjer som finns. Till fakultetssamordnarna kan du till exempel vända dig i frågor som rör studentinflytande och kvaliteten på din utbildning.

Kontakt

SamSeks kontor ligger I Uppsala studentkårs lokaler på Övre Slottsgatan 7, 753 10 Uppsala

För sektionens e-post, se information nedan.

E-post till Samhällsvetenskapliga sektionens fakultetssamordnare Martin Edström: martin.edstrom@uskar.se


Om du vill engagera dig

Att engagera sig i Uppsala studentkår är en fantastisk möjlighet till att vara med och påverka sin utbildning, och dessutom en bra erfarenhet på cv:t. Du väljer själv hur mycket du vill engagera dig, och det går alltid att starta upp nya projekt om du har egna idéer. För mer information, kontakta SamSeks ordförande.

Just nu söker vi exempelvis en samordnare för utbildningsbevakning och en kommunikationsansvarig till Samhällsvetenskapliga sektionen! Kontakta SamSeks ordförande för mer information.

Lies Youcefi
Sektionsordförande
ordf.sam@uskar.se
Ingrid Abrahamsson
Vice sektionsordförande
vice.sam@uskar.se

Kårföreningar under vår sektion

This is a dynamic slider. Since custom code is needed for this, the items are only visible on the published site. You can find the code snippet in the CMS page settings. Make sure to check out the resources stated below to learn more about structure and styling of this section.

För närvarande finns det inga evenemang planerade. Håll utkik på våra sociala medier för att se när vi planerar något nytt!