Humanistiska sektionen är en av Uppsala studentkårs fyra sektioner. Sektionerna ansvarar alla för ett av de olika vetenskapsområden inom Uppsala Studentkårs verksamhetsområde. Sektionerna har till syfte att föra kårens verksamhet närmare studenterna och därigenom göra det enklare för studenterna att påverka just sitt campus, sin institution eller sin fakultet.

Kontakta oss!

Vad är Humanistiska sektionen?

Humanistiska sektionen är en av Uppsala studentkårs fyra sektioner. Sektionerna ansvarar alla för 3 av fakulteterna inom Uppsala Studentkårs verksamhetsområde. Sektionerna har till syfte att föra kårens verksamhet närmare studenterna och därigenom göra det enklare för studenterna att påverka just sitt campus, sin institution eller sin fakultet.

Humanistiska sektionen, eller HumSek, organiserar och engagerar de studenter som studerar humanistiska ämnen och läser vid Språkvetenskapliga, Historisk-filosofiska eller Teologiska fakulteten. Sektionen huserar på Engelska parken och jobbar för att studenterna ska ha den bästa möjliga studietiden.

En av HumSeks främsta uppgifter är att säkerställa studentrepresentationen, alltså att tillsätta studenter i alla beslutande eller beredande organ inom de tre fakulteterna. Du kan läsa mer om HumSeks lediga studentrepresentantsposter genom att klicka på ”Bli studentrepresentant” i menyn ovan.

HumSek jobbar även för att främja engagemang hos de kårföreningar som är verksamma inom sektionens område. Föreningar är centrala för sektionens verksamhet och mycket av sektionens arbete sker i samverkan med dessa. De flesta föreningarna är knutna till ett program eller en institution och erbjuder ett brett utbud av verksamheter. All information om HumSeks kårföreningar hittar du nedan.

Humanistiska sektionen omfattar alla studenter som studerar vid någon av följande fakulteter:

Språkvetenskapliga fakulteten

 • Engelska institutionen
 • Institutionen för lingvistik och filologi
 • Institutionen för moderna språk
 • Institutionen för nordiska språk

Historisk-filosofiska fakulteten

 • Institutionen för arkiv, bibliotek och museer (ABM)
 • Institutionen för arkeologi och antik historia
 • Filosofiska institutionen
 • Historiska institutionen
 • Hugo Valentin-centrum
 • Institutionen för idé- och lärdomshistoria
 • Konstvetenskapliga institutionen
 • Institutionen för kulturantropologi och etnologi
 • Litteraturvetenskapliga institutionen
 • Institutionen för musikvetenskap
 • Centrum för genusvetenskap

Teologiska fakulteten

 • Teologiska institutionen

Sektionsrådet

Sektionsrådet är Humanistiska sektionens högsta beslutande organ. Rådets ledamöter består av representanter från sektionens föreningar, vilka även är studenter från sektionens tre fakulteter. Deras uppgift är att föra sektionens verksamhet framåt, besluta om aktiviteter och ekonomi, tillsätta studentrepresentanter och stärka HumSeks studentföreningar. Detta görs genom regelbundna möten, sektionsgemensamma evenemang och genom att dela ut projektbidrag till föreningar. Du hittar alla protokoll från sektionsråden under dokument.

Studiebevakning

Studiebevakningen är ett av kårens viktigaste uppdrag. Precis som namnet antyder handlar det om att bevaka studier, närmare bestämt att säkerställa att studenternas situation på universitetet är acceptabel. På Uppsala studentkår finns två fakultetssamordnare som arbetar heltid med studentinflytande och att bedriva påverkansarbete gentemot universitetet.

Fakultetssamordnarna har till uppgift att kontrollera att utbildningar inom sektionens verksamhetsområde håller en god kvalitet och att universitetet följer de regler och riktlinjer som finns. Till fakultetssamordnarna kan du till exempel vända dig i frågor som rör studentinflytande och kvaliteten på din utbildning.

Kontakt

HumSeks kontor ligger i Uppsala Studentkårs kårhus på Övre Slottsgatan 7, 753 10 Uppsala

Mail till ordförande: ordf.hum@uskar.se

Mail till humanistiska sektionens fakultetssamordnare Klara Fröberg: klara.froberg@uskar.se


Om du vill engagera dig

Att engagera sig i Uppsala studentkår är en fantastisk möjlighet till att vara med och påverka sin utbildning, och dessutom en bra erfarenhet på cv:t. Varje vårtermin utlyser sektionen poster på sociala medier samt kårens hemsida. Du väljer själv hur mycket du vill engagera dig. För mer information kontakta HumSeks ordförande.

Maria Sorelius
Sektionsordförande
ordf.hum@uskar.se
Jocelyn Sepp
Vice sektionsordförande
vice.hum@uskar.se
Johanna Hagström
Kommunikatör

Kårföreningar under vår sektion

This is a dynamic slider. Since custom code is needed for this, the items are only visible on the published site. You can find the code snippet in the CMS page settings. Make sure to check out the resources stated below to learn more about structure and styling of this section.

För närvarande finns det inga evenemang planerade. Håll utkik på våra sociala medier för att se när vi planerar något nytt!